Официален сайт на Младежко Движение за Права и Свободи

Switch to desktop

Младежко ДПС е пълноправен член на:

iflry

Международна федерация на либералната младеж  - IFLRY

IFLRY е международна организация, която обединява младежки либерални структури от цял свят. Целта и е да служи като база за сътрудничество на младежите, независимо дали са обединени или не в НПО, партии или студентски дружества. Според програмните ни документи политиката ни се базира на универсалността на човешките права и на тяхната ненакърнимост.

IFLRY се обявява за свободно и толерантно общество, без дискриминация, даващо равни шансове и отчитащо индивидуалността и правата на малцинствата в света. Според IFLRY такива цели могат да се постигат само при демократична система на управление.

Като либерална младежка организация IFLRY e за пазарна икономика, която се ограничава само и единствено от справедливо разпределяне на богатствата и от екологическата устойчивост. Опитът ни показва, че това може да се получи чрез равни възможности за разделяне на богатствата- както в рамките на държавите, така и в международната търговия.

IFLRY е създаден през 1979г. в Селкеборг, Дания, и обединява две съществували дотогава организации- Световната Федерация на Либералната и Радикална Младеж (WFLRY) и Европейската Федерация на Либералната и Радикална Младеж ( EFRY). Практически историята на IFLRY започва от 1947г., когато в Кеймбридж, Великобритания, са създава организация, призвана да бъде младежка либерална платформа.

През 80-те години на 20 век IFLRY стъпва в няколко държави от Северна и Централна Америка, после- в Латинска Америка, а след 1989- в Централна и Източна Европа.

В момента в IFLRY членуват над 90 организации от континентите. За членовете на IFLRY са задължителни принципите на този младежки интернационал. За получаване на пълноправно членство отначало всяка организация подава документи за „кандидат-член”. Ако тя изпълнява не по-малко от година условията на статута на IFLRY, след решение на Генералната Асамблея тя може да стане пълноправен член.

IFLRY може да предостави статут на наблюдател на организации, които по политически или по други съображения не могат или не желаят да бъдат пълноправни членове. Друга практика в дейността е каненето на гости- например на Генералната асамблея.

IFLRY е пълноправен член на Либералния Интернационал и поддържа сътрудничество с Либералната асамблея на Съвета на Европа. Освен това е активен член на Европейския младежки форум и има непрекъснати консултации със Съвета на Европа и ЮНЕСКО. Друга част от дейността е свързана с младежкия форум на ООН. IFLRY е член и на Европейския Младежки Форум, като е единствената международна младежка политическа организация с представител в бюрото на форума. В периода 2013-2016 Станислав Анастасов бе зам.-председател на IFLRY.

Уеб сайт: http://www.iflry.org/

Страница във фейсбук: http://www.facebook.com/#!/iflry

lymec

Европейска либерална младеж - LYMEC

Движението на либералната и радикална младеж на Европейския съюз е основано през 1976г. и представлява повече от 210 000 млади либерали от 58 организации в 33 европейски страни. В движението членуват както Организации членки (Member organisations), така и индивидуални членове (Individual Members). То е платформа за дебати по бъдещето на ЕС. Като младежко движение LYMEC се стреми към развитие на европейско политическо и образователно съзнание. От друга страна, то търси своята политическа роля в Европа, като работи с други либерални и радикални организации, като например ELDR и нейната парламентарна група в ЕП. Основната цел на LYMEC е либерална федеративна Европа.

Основни цели и дейности на LYMEC са:

  • създаване на либерална и федерална Европа;
  • да развива организациите-членки и индивидуалните членове чрез семинари, публикации, групови посещения, симпозиуми, курсове и срещи;
  • задълбочаване на разбирането на либералните идеи сред младите хора и обществото в Европа;
  • промовирането на толерантност между култури и хора;
  • повишаване на политическата култура и познания, както и ангажираността на младите хора към политическите процеси и гражданското общество.

В своята работа и действия LYMEC сътрудничи с ELDR и с ALDE групата в Европейския парламент. Така LYMEC се счита за младежката организация на ELDR и участва във всички нейни дейности като пълноправен член. Президентът на LYMEC е член на политическото бюро на ELDR., LYMEC е регионален член на Международната Федерация на Либералната Младеж (IFLRY).

LYMEC e член по право на Европейския младежко форум. Европейският Младежко Форум се състои от официални национални младежки организации и от международни неправителствени младежки организации, каквато е и LYMEC.

Уеб сайт: http://www.lymec.org

Страница във фейсбук: http://www.facebook.com/iflry#!/pages/European-Liberal-Youth-LYMEC/6975388729

iseel

Балканска либерална мрежа - ISEEL

Инициативата на Югоизточноевропейските либерали е мрежа създадена с цел обмяна на опит и идеи на ниво Югоизточна и Източна Европа. Младежко ДПС е пълноправен член на ISEEL, като в момента оглавява и координира развитието на организацията от мрежа към политически субект.

Балканската либерална мрежа има за цел да подсили сътрудничеството между младежките либерални организации на Балканите, така че на конгреси на LYMEC и IFLRY да действат координирано и като едно цяло с единен глас. По този начин тежестта на района значително се увеличава, превръщайки го незаобиколим фактор при вземането на решенията, избор на ръководства и делегати на конгреси и други.

В момента в ISEEL членуват 13 организации от 8 страни. Организацията редовно провежда конференции, на които се обсъждат важни на региона проблеми като пълноценната интеграция в ЕС, проблеми на малцинствата и на общото живеене в региона както и специфични секторни тематики, които изискват общи действия, координация и силен общ глас, за да станат част от политическия дневен ред. В периода 2015-2016 ISEEL бе оглавявана от представителя на Младежко ДПС Емине Гюлестан. В момента ISEEL отново е оглавявана от Младежко ДПС, като Александър Несторов е председател на мрежата.

Уеб сайт: http://www.iseel.eu

Страница във фейсбук: http://www.facebook.com/#!/pages/Iseel/198918920133887

 

 

Български Сигурни ли сте, че искате да преминете към Пълната версия на сайта?