Официален сайт на Младежко Движение за Права и Свободи

Switch to desktop

Актуални новини

Проведе се Разширен областен съвет на Младежко ДПС Стара Загора

IMG 6332

На 2 юли 2016 г. в гр. Казанлък се проведе Разширен областен съвет на Младежко ДПС Стара Загора. Гости на форума бяха Илхан Кючюк, председател на Младежко ДПС, областният председател на ДПС Стара Загора Халил Летифов, заместник-председателите на Младежко ДПС Левент Мемиш и Сезгин Мехмед, членовете на ЦОС Димитър Григоров, Мюмюн Мюмюн и Хабил Хабилов, както и експертът по европейски проекти Ализан Яхова. Домакинът на форума, областният председател на Младежко ДПС Стара Загора Мехмет Зейнел, откри форума и след кратък анализ даде думата на лекторите. Бяха представени презентации на тема "Младите и политиката", "Партийно структуриране", "Избори и САС - емоционалната връзка с избирателя". Семинарът приключи с дискусия за младежкото предприемачество и възможностите за европейско финансиране, преставени от Ализан Яхова. Всички участници се включха активно с конкретни идеи за стартиране на бизнес в малките населени места.

IMG 6344

IMG 6319

Български Сигурни ли сте, че искате да преминете към Пълната версия на сайта?