Официален сайт на Младежко Движение за Права и Свободи

Switch to desktop

Актуални новини

Проведе се Общо събрание на Националния младежки форум

IMG 2749

В периода 10-11 юни 2017 г. се проведе Общо събрание на Националния Младежки форум. На събранието участие взеха представители на Младежко ДПС в лицето на Сезгин Мехмед, заместник - председател на Младежко ДПС и Рахим Юмерефенди, председател на Академично дружество на Младежко ДПС – София.

По време на събранието се приеха стратегически приоритети на НМФ, нови асоциирани и пълноправни членове и четири политически документа - Позиция относно състоянието на младежите, oт уязвими групи и младежите, които не работят, не учат и не се обучават (neets), Позиция относно глобалните цели за устойчиво развитие, Декларация относно стандартизиране на неформалното учене и нуждата от създаване на система за валидиране на придобитите знания, умения и компетенции, както и Комуникационна стратегия 2017 – 2022.

Български Сигурни ли сте, че искате да преминете към Пълната версия на сайта?