Официален сайт на Младежко Движение за Права и Свободи

Switch to desktop

Решения на VII-та Национална конференция на Младежко Движение за права и свободи

1.  Д-р Ахмед Доган олицетворява единството на партията. Националната конференция изразява волята си за единство и продължаване на отстояване на ценностите и целите на ДПС.

2.      Укрепване и развитие на структурите на Младежко ДПС и разширяване влиянието на ДПС.

3.       Продължаване на тясното сътрудничество с ПГ на ДПС и с представителите на ДПС в Европейския парламент и в местната власт за реализиране на стратегическите приоритети и цели на Младежко ДПС.

4.  Провеждане на политика за насърчаване на младежката заетост и различните форми на инициативност на младите хора, предприемачеството и професионалната реализация – подкрепа при стартиране на самостоятелен бизнес.

Български Сигурни ли сте, че искате да преминете към Пълната версия на сайта?