Официален сайт на Младежко Движение за Права и Свободи

Switch to desktop

Академия за либерални политики

Есенната академия за либерални политики 2014

site_headerЕсенната академия за либерални политики ще бъде осъществена в рамките на непрекъснат обучителен процес, в продължение на 5 дена. Обучението ще комбинира лекционен с дискусионен и интерактивен формат на работа.

Oбучението включва:

  • Съдържателна част (ниво знания): включваща по 2 презентации дневно до обяд, заедно с дискусия и формат на дебатиране на поставените теми;
  • Процесна част (ниво умения): включваща следобедни интерактивни упражнение с кратки коментари, с цел обучаемите да бъдат тренирани по посока придобиване на практически умения за правене на реална политика. Обучаемите ще работят разделени в 4 малки групи, заедно с експерт-обучител, който ще води интерактивната част. Част от заниманията ще бъдат и в голяма група (пленарна сесия) с цел обмяна на опита и наученото между самите малки групи.

Съдържателните и процесни теми на обучението са разпределени най-общо по дни, както следва:

  • 1 ден – Смисълът на политиката/ умения за работа с хора
  • 2 ден – Политическа демокрация/ умения за екипно взаимодействие
  • 3 ден – Публични политики/ умения за комуникиране
  • 4 ден – Политически мениджмънт/ умения за публична реч
  • 5 ден – Обобщение

Уеб сайт на проекта: http://autumnacad2014.mdps.bg/

Български Сигурни ли сте, че искате да преминете към Пълната версия на сайта?