Официален сайт на Младежко Движение за Права и Свободи

Switch to desktop

Младежко ДПС организира Лятна академия за либерални политики

facebook

Между 20 и 22 юли 2017 г. в гр. Луковит Младежко ДПС ще проведе Лятна академия за либерални политики, кяото ще бъде осъществена в рамките на непрекъснат обучителен процес. Обучението ще комбинира лекционен с дискусионен и интерактивен формат на работа.

Oбучението ще включва съдържателна част, включваща презентации, комбинирани с дискусия и формат на дебатиране на поставените теми, както и процесна част, включваща интерактивни упражнения с кратки коментари, с цел обучаемите да бъдат тренирани по посока придобиване на практически умения за правене на реална политика. Обучаемите ще работят разделени в малки групи, заедно с експерт-обучител, който ще води интерактивната част. Част от заниманията ще бъдат и в голяма група (пленарна сесия) с цел обмяна на опита и наученото между самите малки групи.

Лятната академия за либерални политики цели подобряване на политическата култура и управленски умения, и въвеждане на принципите на либерализма в група млади хора, членове и симпатизанти на ДПС, чрез провеждане на Лятната академия за либерални политики.

Основна цел на академията е да се изгради общност от млади хора, които да познават базовите принципи на демократичната политика и развият мотивация и умения за ангажирано включване в политическия процес в България.

Желаещите да кандидатстват могат да го направят на следния линк: 

http://database.mdps.bg/view.php?id=12387

Обща позиция на Младежкия либерален интернационал (IFLRY) и Европейската либерална младеж (LYMEC) относно политическата ситуация в България

downloaddownload 1

Младежкия либерален интернационал (IFLRY) и Европейската либерална младеж (LYMEC) излязоха с обща позиция относно политическата ситуация в България. Младите либерали са притеснени за демократичното бъдеще на България. По-долу можете да прочетете цялата позиция.

България има коалиционно правителство между ПП ГЕРБ, член на ЕНП, и ``Обединени патриоти``. В действителност „Обединени патриоти“ представлява екстремистка политическа формация, съставена от три партии, със силни симпатии към нацизма, която открито води ксенофобски, расистки и анти-европейски политики.

IFLRY и LYMEC изразяват своята загриженост за протичащите политически процеси в страната. България, в качеството си на една от новите страни членки на ЕС, постигна добър напредък през годините в областта на икономиката и гражданското обществото. Страната тръгна по пътя на прогреса благодарение на нейната богата и различна културна идентичност.

Младите либерали смятат, че тази година популизмът и екстремизмът получават силен отпор. В действителност силите на прогреса и толерантността се завръщат из цяла Европа – в Австрия, Холандия, Франция и дори във Великобритания. В този контекст, новото българско правителство трябва да бъде формирано от онези, които искат да изграждат мостове за по-добро бъдеще, а не да ни дърпат назад към най-тъмните периоди от историята на Европа.

Чрез тази обща позиция изразяваме най-дълбока си подкрепа към нашите членове от Младежко ДПС и призоваваме всички демократични сили в България да работят за намирането на решения, които ще спомогнат за прогреса на страната.

http://www.iflry.com/young-liberals-worried-about-the-democratic-future-of-bulgaria/ 

http://www.lymec.eu/2017/06/26/young-liberals-worried-about-the-democratic-future-of-bulgaria/

 

Представител на Младежко ДПС взе участие в Регионална академия за либерализъм в Хърватия

image001

Представител на Младежко ДПС взе участие в Регионална академия за либерализъм в Югоизточна Европа, която се проведе в Хърватия. Младежката организация на ДПС бе представена от Гюнер Гюнай, областен председател на Младежко ДПС Хасково. Събитието представлява обучение за обучители и има за цел да подготви хора да бъдат обучители на други подобни събития. Участници бяха представители от Източна Европа. Академията е проведена изцяло интерактивно, с възможност за участниците да говорят пред хора и да научат основните техники за интерактивно водене на тематика, събитие, което е от изключителна полза за членовете на Младежко ДПС. 

Проведе се Общо събрание на Националния младежки форум

IMG 2749

В периода 10-11 юни 2017 г. се проведе Общо събрание на Националния Младежки форум. На събранието участие взеха представители на Младежко ДПС в лицето на Сезгин Мехмед, заместник - председател на Младежко ДПС и Рахим Юмерефенди, председател на Академично дружество на Младежко ДПС – София.

По време на събранието се приеха стратегически приоритети на НМФ, нови асоциирани и пълноправни членове и четири политически документа - Позиция относно състоянието на младежите, oт уязвими групи и младежите, които не работят, не учат и не се обучават (neets), Позиция относно глобалните цели за устойчиво развитие, Декларация относно стандартизиране на неформалното учене и нуждата от създаване на система за валидиране на придобитите знания, умения и компетенции, както и Комуникационна стратегия 2017 – 2022.

Български Сигурни ли сте, че искате да преминете към Пълната версия на сайта?