Официален сайт на Младежко Движение за Права и Свободи

Switch to desktop

Русе

 

1. Метин Ибрямов - председател

2. Рамадан Рамаданов  

3. Гюнайдън Кязимов

4. Айхан Тефъков

5. Алпер Исмаилов

6. Ерол Хюсеинов  

7. Шенсес Сейфи

8. Шахин Тетев

9. Бирсен Феим

10. Нилгюн Алиева

11. Гюлвер Абдулова  

Български Сигурни ли сте, че искате да преминете към Пълната версия на сайта?