Официален сайт на Младежко Движение за Права и Свободи

Switch to desktop

Илхан Кючюк

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МЛАДЕЖКО ДПС

R1  9175Роден съм на 16.09.1985 г. в гр. Севлиево. Завършил съм „Политология“ и „Право“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Владея английски, руски и турски език. Семеен.

Имах възможността да участвам в различни обучения – „Академия за публични политики” в Прага, Чехия, „Либерална Академия” (Гумерсбах, Германия), Програмата на департамента на САЩ по икономически, политически и социални въпроси на Европа и Програмата за външна политика към Россотрудничество, Русия. През 2012 г. завърших Българско училище за политика „Димитър Паница” и участвах в Световния форум по демокрация в Страсбург, Франция. През 2014 г. завърших Националното висше училище по администрация на Франция (ENA).

Член съм на Младежко ДПС от 2005 г., като през годините съм се занимавал с различни дейности в рамките на организацията. В периода 2009-2012 г. бях член на Централния оперативен съвет на Младежко ДПС с ресор „Вътрешна политика, медийна политика и PR”. През 2010 г. станах част и от Управителния съвет на Национален младежки форум (НМФ). През 2011 г. бях избран за заместник-председател на Националния младежки форум (НМФ).

На VI-та Национална конференция, проведена на 17.11.2012 г. бях избран за председател на Младежко ДПС.

Най-големият ми стимул винаги е била подкрепата, която съм срещал у членовете на Младежко ДПС. Винаги съм се старал да не ги разочаровам, защото вярвам, че доверието е пряко свързано с отговорността.

В периода 2013-2014 г. бях парламентарен секретар на вицепремиера по икономическите въпроси в Министерски съвет на Република България.

На евроизборите през май 2014 г. бях избран за член на Европейския парламент от групата на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ).
Член съм на Комисията по външни работи (AFET) и заместващ член в Комисията по култура и образование (CULT). Участвам и в Делегацията за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб, както и в Делегацията за връзки със Съединените американски щати.

През ноември 2014 г. бях избран за член на Комитета по човешки права на Либералния интернационал.

На 21.11.2015 г. по време на конгреса в Будапеща бях избран за вицепрезидент на Алианса на либералите и демократите за Европа.

На 2.04.2016 г. преизбран за Председател на Младежко ДПС.

Левент Мемиш

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

levent emmish

Ресор: „Организационна дейност”

Роден на 03.07.1985г. в гр. Силистра. Завършил е бакалавър по "Мениджмънт в международния бизнес" във ВСУ "Черноризец Храбър" и магистър по "Управление на международни бизнес проекти" във ВСУ "Черноризец Храбър" и Българска Академия на Науките (БАН). Бил е председател на Областен съвет на Младежко ДПС - Силистра и е член на УС на НПО "ДУЛОСУ". Владее турски и английски език.

 

 

 

Сезгин Мехмед

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

sezginmehmedРесор: „Обучения и връзки с академичните дружества”

Роден на 02 април 1987 г. в гр. София. Завършил е магистърска степен по „Политически мениджмънт и публични политики” в Нов български университет, бакалавърска степен по специалност „Маркетинг” и професионална квалификация „Икономист”. Българско училище за политика „Димитър Паница” – Випуск 2015, Световният форум по демокрация в Страсбург – 2015 г. Член на Управителния съвет на Национален младежки форум (НМФ). Секретар на Младежко ДПС в периода 2013 – 2016 г. Владее турски и английски език.

 

Димитър Григоров

 ЧЛЕН НА ЦОС

R1  9142Ресор: „Национални политики"

Роден на 01 януари 1985 г. гр. София. Завършил е бакалавър по "Стопанско управление" във ВУЗК - Пловдив и магистър "Публична администрация" - Европейски политехнически университет. Трети мандат Областен председател на МДПС - Софийска област. Владее руски и английски език.

 

 

 

 

Гюлфие Арнаудова

ЧЛЕН НА ЦОС

gulfieРесор: „Международна дейност”

Родена на 29.07.1989 г. Родом от с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград. Завършила е бакалавър по "Социология и антропология" и магистър "Международни отношения и сигурност" в СУ "Св. Климент Охридски". Председател на сдружение "Алтернативна Европа" и член на УС на фондация "Младежка толерантност". Владее английски и арабски език.

 

 

 

Сюлейман Сюлейман

ЧЛЕН НА ЦОС

suleymanРесор: „Медийна политика и ПР"

Роден на 02 ноември 1990 г. в гр. Добрич. Притежава бакалавърска степен по „Мениджмънт“ и магистърска степен по „Реклама и медийни комуникации“ от Икономически университет – Варна. През 2012 г. се обучава в специалност „Икономика“ в Университет Мармара – Истанбул по програма за студентски обмен „Еразъм“. Член на Младежко ДПС от 2009 г. Бил е председател на общински съвет на Младежко ДПС – Тервел. Секретар на областния съвет на Младежко ДПС – Добрич в периода 2013 – 2016 г. Участвал в проекти на Младежко ДПС „Симулации на Народно събрание“ и „Симулации на Европейски парламент“. Владее турски и английски език. 

Сейфи Мехмедали

ЧЛЕН НА ЦОС

seyfiРесор: „Регионална политика и местно самоуправление”

Роден на 23 февруари 1983 г. в гр. Джебел. Завършил е бакалавър по „Международни икономически отношения” във ВСУ „Черноризец Храбър”, бакалавър по „Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника” и „Автоматика, информационна и управляваща техника” в Технически колеж - Ямбол към Тракийски университет - Стара Загора. Магистър по „Митническо разузнаване и разследване” и „Защита на национална сигурност” във ВСУ „Черноризец Храбър”. Председател на Общински съвет - Джебел. От 2009 година е председател на общински съвет на Младежко ДПС - Джебел. Владее английски и испански език.

 

Мюмюн Мюмюн

ЧЛЕН НА ЦОС

moniРесор: „Младежко предприемачество и създаване на заетост”

Роден на 20 ноември 1983 г. в гр. Хасково. Притежава бакалавърска степен по "Икономика на индустрията" и магистърска степен по "Маркетинг" от УНСС. Член на Младежко ДПС  от 2001 г. Участвал е в „Лятна академия за либерални политики – 2013 г.“. Завършил е курс за „Предприемачество“ в град Коджаели – Турция. Участвал е в семинар на тема „Младите политици в местната власт в контекста на Европейския съюз (организиран съвместно от LYMEC и групата  на ALDE в Комитета на регионите в Брюксел – Белгия) през 2014 г. Завършил е Българското училище за политика „Димитър Паница“  випуск 2015 от квотата на ДПС. Участвал в Световния форум по демокрация в Страсбург – Франция. През периода 2011-2015 г. е избран за общински съветник и зам.- председател на общински съвет – община Хасково. Два мандата общински председател на Младежко ДПС - Хасково. Действащ председател на областния съвет на Младежко ДПС - Хасково. Притежава собствен бизнес. Владее турски и английски език.

 

Инж. Нериман Чакърова-Мустафа

ЧЛЕН НА ЦОС

neriman

Ресор: „Здраве и физическа активност”

Родена на 21 април 1992 г. в гр. Асеновград. Завършила е бакалавър по „Химия и микробиология на храните” и магистър-инженер  по „Безопасност на храните” в  Университетa по хранителни технологии – гр. Пловдив.  В периода 2014-2016 г. е била Академичен  председател на Техническите науки - гр. Пловдив. Владее турски и английски eзик.

 

 

 

 

Синан Пехливанов

ЧЛЕН НА ЦОС

sinan

Ресор: „Връзки с НПО”

Завършил средното си образование в "Старопрестолна гимназия по икономика" гр. Велико Търново в специалност "Банково, застрахователни и осигурително дело". Има бакалавърска степен по специалност "Стопанско управление" и магистърска степен - специалност "Публична администрация" във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методи". Председател на Академично дружество на Младежко ДПС Велико Търново от 2010 г. до 2012 г., а от 2013 г. до момента е председател на Областен съвет на Младежко ДПС Велико Търново. Председател на сдружение "Инициативи за прогрес", член на УС на сдружение на предприемачите "Лудогорие". Владее турски, английски и френски език.

Хабил Хабилов

ЧЛЕН НА ЦОС

habil

Ресор: „Екология и устойчиво развитие”

Роден е на 17 октомври 1985 г. в гр. Разград. Завършил е бакалавър по „Технолигия на автомобилостроенето“ в Университет Мармара – Истанбул и магистър „Мениджмънт“ в Икономически Университет – Варна. Председател на Академично Дружество на Икономически Университет  - Варна към Младежко ДПС в периода 2010 – 2015г. и Координатор на Академичните Дружества в гр. Варна в периода 2015 – 2016г. Владее турски език. 

 

 

 

Български Сигурни ли сте, че искате да преминете към Пълната версия на сайта?