Официален сайт на Младежко Движение за Права и Свободи

Switch to desktop

Национален съвет на Младежко ДПС

Членове на Национален съвет

на Младежко Движение за права и свободи,

избрани на VII-та Национална конференция на Младежко ДПС

 

ОБЛАСТИ

1

1

Илхан Кючюк – председател

2

Благоевград

2

Ибрахим Зайденов – обл. председател

3

Рабие Сантурова

4

Нафие Бошнакова

5

Халил Имам

3

Бургас

6

Севим Али – обл. председател

7

Ружди Хаджен

8

Юмер Ибрям

9

Джунейт Шабан

4

Варна

10

Айдън Байрам – обл. председател

11

Тургут Мехмед

12

Шефкет Шефкет

 

5

Велико Търново

13

Мъстън Мъстънов – обл. председател

14

Юлвер Муса

15

Джюнейт Ахмед

 

6

Видин

16

Тамара Василева – обл. председател

17

Мария Иванова

18

Ирена Василева

 

7

Враца

19

Николай Николов – обл. председател

20

Светлин Герасимов

21

Тома Янков

 

8

Габрово

22

Айредин Пехливанов – обл. председател

23

 

24

Кенан Сабриев

 

9

Добрич

25

Аксел Наз – обл. председател

26

 Гюлчин Зия Муталиб

27

 Сузан Алиш Рамис

 

10

 

Кърджали

28

Байрам Байрам – обл. председател

29

Ферхад Ферхад

30

 

31

Вели Балджъ

32

Левент Джебеджи

33

Ахмед Молахасан

11

Кюстендил

34

Анна Благоева – обл. председател

35

Александра Колева

36

Диляна Агова

 

12

Ловеч

37

Ванко Иванов – обл. председател

38

Озан Османлъ

39

Ана Младенова

 

13

Монтана

40

Петко Петков – обл. председател

41

Костадин Калончев

42

Иван Замфиров

 

14

Пазарджик

43

Осман Мурадов – обл. председател

44

Халил Байрактар

45

Цанко Моллов

 

15

Перник

46

Антон Ставриев – обл. председател

47

Кристиян Христов

 

16

Плевен

48

Айнур Асанов – обл. председател

49

Первис Мутиев

50

Джанер Яшар

 

17

Пловдив

51

Хюсеин Караджов – обл. председател

52

Исмет Юсеинов

53

Джелил Алиев

54

Нуретин Тасим

18

 

Разград

55

Ариф Ахмед – обл. председател

56

Али Кязимов

57

Дениз Татар

58

Ферди Ахмедов

59

Мехмед Буруков

19

Русе

60

Метин Ибрямов – обл. председател

61

Айхан Тефъков

62

Ерол Хюсеинов 

 

20

Силистра

63

Ерай Кадир – обл. председател

64

Рашид Аптула

65

Ашкън Салим

66

Алириза Алириза

21

Сливен

67

Бадър Хасанов – обл. председател

68

Кемал Кьойбаши

69

Панайот Драганов

 

22

Смолян

70

Шебан Билянов – обл. председател

71

Денис Инджов

72

Реджеб Чобанов

23

София - град

73

Едиз-Ханиф Саидов – обл. председател

74

Емрах Мехмедали

24

София – област

75

Тони Тодоров – обл. председател

76

Георги Георгиев

 

25

Стара Загора

77

Мехмед Зейнел – обл. председател

78

Илхан Пехливан

79

Юзеир Кенан

 

26

Търговище

80

Имрен Мехмедова – обл. председател

81

Мустафа Мустафов

82

Ерджан Реджебов

83

Джейхан Ибрямов

27

Хасково

84

Гюнер Зейнел – обл. председател

85

Шакир Адем

86

Динчер Али

87

Тасим Йълдъз

28

 

Шумен

88

Сали Ибрахим – обл. председател

89

Мелин Осман

90

Мехти Сали

91

Бирсен Елманов

92

Илхан Ахмед

29

Ямбол

93

Юсеин Ахмед – обл. Председател

94

Емин Ахмедов

95

Ахмед Ахмедов

 

30

Турция

96

Рейхан Ахмед

97

Айваз Салим

98

Севда Галибова

99

Ахмед Ахмед

100

Севда Райчева

31

Народни представители

101

Айхан Етем

102

Мустафа Ахмед

103

Станислав Анастасов

32

Академични председатели

104

Мустафа Сирачки - Благоевград

105

Хюсеин Халил - Бургас

106

Хълми Белев - Варна

107

Юмит Елиман - Велико Търново

108

Айхан Ахмедов - Свищов

109

Айхан Акифов - Габрово

110

Серкан Кадир - Кърджали

111

Гюрай Мустафа - Плевен

112

Озан Муталибов - Пловдив

113

Толга Юсню - Русе

114

Ахмед Двуяк - Смолян

115

Рахим Юмерефенди - София

116

Юсеин Вейсел - Стара Загора

117

Сейхан Мюмюн - Хасково

118

Юнал Юмер - Шумен

33

Квота на председателя

119

Юмер Мустафа

120

Айхан Курт

121

Ерсин Юмер

122

Радослав Ревански

123

Сони Харизанов

124

Танер Бейсим

125

Сезгин Кадил

126

Сунай Алиосманов

34

ЦОС

127

Левент Мемиш

128

Сезгин Мехмед

129

Нериман Чакърова-Мустафа

130

Гюлфие Арнаудова

131

Мюмюн Мюмюн

132

Синан Пехливанов

133

Сюлейман Сюлейман

134

Сейфи Мехмедали

135

Димитър Григоров

136

Хабил Хабилов

Български Сигурни ли сте, че искате да преминете към Пълната версия на сайта?